CSH logo
C-Services Holland b.v.
Training AutoCAD gevorderden

Training AutoCAD gevorderden

De training AutoCAD voor gevorderden is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die het programma intensief en specifiek willen gebruiken. De medewerkers hebben al ervaring met de werking van het programma. Deze training duurt in totaal 20 uur en wordt verdeeld over 5 dagdelen van 4 uur.

Tarief

Voor alle trainingen die C-Services Holland b.v. verzorgt worden offertes op maat aangeboden. Het tarief is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en gewenste specifieke inhoud van de training.
Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met afdeling sales via telefoonnummer +31 118 41 99 11 of per e-mail sales@csh4u.nl.

User interface

 • Maken van eigen werkbalken
 • Maken van eigen lijntypes
 • Maken van eigen arceerpatronen
 • “Partial open” mogelijkheden
 • Gebruik maken van “Named views”
 • Aanmaken en gebruik van “ Tool palettes”
 • Opdrachten

Elementen

 • Definiëren van multilijn stijl
 • Plaatsen van multilijnen
 • Bewerken van multilijnen
 • Regions
 • Boundary commando
 • Filter commando
 • Maken van zogenaamde OLE koppelingen in tekening
 • Verschalen van teksten
 • Wijzigen van de uitlijning van een tekst
 • Teksthoogte uit Modelspace naar de lay-out omrekenen
 • Wipeouts
 • Gradiënt arcering
 • Maatvoeren in een isometrische tekening

Diverse tools voor beheer en bewerking van lagen

 • Converteren van lagen
 • Gebruik maken van layer states
 • Verbergen van bepaalde lagen
 • Layer previous commando
 • Opdrachten

Diverse tools voor beheer van attributen in blokken

 • Wijzigen van eigenschappen van attributen in een blok
 • Bijwerken van attributen na wijzigingen
 • Extractie van attributen

Intranet en internet tools

 • Publish to web
 • e-Transmit functie
 • Werken met hyperlinks
 • Meetnow
 • Werken met DWF bestanden
 • I-Drop

Diverse tools

 • Wijzigingen van de weergave volgorde van elementen
 • Attributen plaatsen in stuklijst
 • “Clippen” van referentietekeningen
 • “Clippen” van rasterbestanden
 • Associatie van maatvoering aan elementen
 • Xopen commando
 • Reference manager
 • Beveiliging van tekeningen
 • Sheetset manager

CAD standaarden

 • Maken van een standaard
 • Configuratie van standaarden
 • Controle van een tekening t.o.v. een standaard
 • Batchgewijs controleren van tekeningen t.o.v. een standaard

Koppeling tussen tekening en database

 • Maken van een koppeling tussen een tekening en een database
 • Toevoegen en wijzigen van records in een tekening
 • Velden

Tarief

Voor alle trainingen die C-Services Holland b.v. verzorgt worden offertes op maat aangeboden. Het tarief is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en gewenste specifieke inhoud van de training.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met afdeling sales via onderstaande contactgegevens:
telefoonnummer +31 118 41 99 11 of per e-mail sales@csh4u.nl.

Voordelen van de training

 • Gedetailleerde training voor dagelijkse gebruikers;
 • aan de hand van oefeningen wordt de opgedane kennis getoetst;
 • na het afronden van de training krijgt iedere deelnemer het cursusboek mee.