CSH logo
C-Services Holland b.v.
Training NEN1010

Training NEN1010

Tijdens een training NEN1010 Kabelberekeningen© RD wordt inzicht gegeven in de theoretische achtergrond bij het bepalen van de juiste kabeldiameters van (voedings)kabels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tabellen uit de NEN1010 (NEN1010:2015/2020 van NEN in Delft (www.nen.nl)) en het softwareprogramma NEN1010 Kabelberekenen RD. Het betreft een tweedaagse training van twee keer zeven uur per dag.

Tarief

Voor alle trainingen die C-Services Holland b.v. verzorgt worden offertes op maat aangeboden. Het tarief is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en gewenste specifieke inhoud van de training.
Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met afdeling sales via telefoonnummer +31 118 41 99 11 of per e-mail sales@csh4u.nl.

Inleiding op de NEN1010
Toepassingsgebied. Installatietypen, beveiliging en beschermingen.

Actuele wijzigingen in NEN1010:2015/2020
Wijzigingen ten aanzien van voorgaande normen.

Algemene schema’s kabelberekeningen
berekening van een kabel, controle beveiliging.

Termen en definities
Definities van spanningen en stromen.

Bepaling toelaatbare stroom lz van een leiding
Wijze van aanleg, omgevings- en grondtemperatuur, adermateriaal, hogere harmonische, uiteindelijke toelaatbare stroom lz.

Berekening van leidingdoorsneden
Aan de hand van de op de kabel aangesloten belasting de noodzakelijke doorsnede van de kabel bepalen.

Berekeningen van maximale leidinglengte in verband met spanningsverlies
Maximale lengte in verband met spanningsverlies, maximale lengte van tegen kortsluitbeveiligde leidingen, verschillende aderdoorsnede, combinatie lz en lmax.

Kortsluitberekening
Bepalen van de ideële of stationaire kortsluitstroom en de stootkortsluitstromen aan de hand van de spanning en de impedantie van de verschillende onderdelen.

Aardfoutstromen
Aardingsvoorzieningen, aardingswijzen, aardfoutstromen in verschillende stelsels.

Fout- en aanraakspanning
Bepalen van de fout- en aanraakspanning in een TT, TN en TN stelsel zonder en met ondersteunende aarde.

Berekening maximale lengte van tegen kortsluiting beveiligde leidingen
maximale lengte van leidingen in verband met kortsluiting.

Definities stroomstelsel en formules en tabellen
Overzicht stelsels, diverse formules.

Software C-Services Holland b.v.
Korte introductie op de door C-services Holland b.v. ontwikkelde kabelberekeningssoftware.

Tarief
Voor alle trainingen die C-Services Holland b.v. verzorgt worden offertes op maat aangeboden. Het tarief is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en gewenste specifieke inhoud van de training.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met afdeling sales via onderstaande contactgegevens:
telefoonnummer +31 118 41 99 11 of per e-mail sales@csh4u.nl.

Voordelen van de training:
  • Veelvuldige afwisseling van theorie en praktijk.
  • Leren berekeningen zelfstandig uit te voeren en te interpreteren.
  • Training is inclusief een trainingsmap met daarin uitgebreide theorie en praktische oefeningen.