CSH logo
C-Services Holland b.v.
CAESY_Process®

CAESY_Process®

CAESY_Process® is een modulair opgebouwd programma en ondersteunt diverse standaards. De vast te leggen gegevens kunnen door de gebruiker zelf geconfigureerd worden. Het pakket wordt door zijn flexibele eigenschappen een stuk maatwerk, dat precies voldoet aan de door de gebruiker gestelde eisen.

Het pakket is inzetbaar als engineeringstool, maar kan daarnaast ook benut worden als gegevensbron ten behoeve van het beheer en onderhoud van allerlei soorten technische, industriële installaties.

Doordat de modules los van elkaar aangeschaft kunnen worden, is het mogelijk om een engineeringssysteem op te bouwen dat op maat gesneden is. Op deze wijze kan CAESY_Process® de complete engineering omvatten vanaf het ontwerp van de P&ID’s tot de detailengineering op klemniveau en het automatisch genereren van instrumentloops en specificatiebladen.

P&ID’s

Met de P&ID-module kunnen gegevens van P&ID’s worden uitgelezen, gevalideerd en data kan worden teruggeschreven naar de P&ID’s.

 • Uitlezen van gegevens:
  • Het resultaat van het uitlezen van de tekeningen wordt in een overzichtelijk rapport weergegeven.
 • Validatie van de gegevens:
  • Er wordt gecontroleerd of instrument-, equipment-, of leidingnummers dubbel gebruikt worden op de P&ID’s;
  • Er wordt gecontroleerd of leidingverwijzingen ook daadwerkelijk op andere P&ID’s voorkomen;
  • Er wordt gecontroleerd of waarden van de symbool attributen in de P&ID’s voldoen aan gedefinieerde templates.
 • Opslag van de gegevens in CAESY:
  • Zodra de ingelezen gegevens gevalideerd zijn, worden ze opgeslagen in de database.
 • Terugschrijven van gegevens naar P&ID’s:
  • Gegevens terugschrijven naar de Equipment datablokken.
Administratie van Instrument-, equipment, - en leidinggegevens

CAESY biedt een flexibele manier om instrument-, equipment- en leidinggegevens bij te houden. Niet alleen de gegevens zelf zijn bij te houden, maar de gebruiker kan ook aanvullende gegevens definiëren.

Loops genereren

Aan de hand van de instrumenten, equipment, kasten, componenten en verbindingen worden de instrument- en powerloops dynamisch vanuit de database gegenereerd. De loops kunnen gegenereerd worden als AutoCAD tekening of bitmap afbeelding.

Tekeningbeheer

Binnen CAESY kunnen de tekeningen gegroepeerd en beheerd worden. Groepen kunnen zelf gedefinieerd worden. Denk hierbij aan Instrumentloops, Powerloops, P&ID’s. Voor klemmenlijsten is het programma voorzien van een aantal standaard lay-outs, afwijkende lay-outs kunnen op verzoek worden toegevoegd.

Verbindingen

Door middel van het dynamische, grafische verbindingsscherm kunnen verbindingen worden gelegd tussen de klemmen (van instrumenten, klemmenstroken etc.), componenten en kabels. Om de verbindingen snel te kunnen genereren, worden er beleggingspatronen toegepast.

Rapporten

Met de Report generator kunnen eigenhandig rapporten gedefinieerd en uitgedraaid worden van ieder onderdeel in CAESY. De lay-out van een rapport kan door de gebruiker zelf gedefinieerd worden door het toevoegen van velden uit één of meerdere CAESY modules, het toevoegen van plaatjes en losse teksten.

Met de Report generator kunnen datasheets gedefinieerd worden. Op een gegenereerd datasheet kunnen door de gebruiker de gegevens van het betreffenden instrument, equipment, etc. aangepast worden zodat dit rechtstreeks op het onderdeel wordt aangepast.

Import/Export Excel

Door de uitgebreide import/export mogelijkheden is het mogelijk om de data buiten CAESY te bewerken en vervolgens te importeren.

Bij het importeren van de data in CAESY worden de te importeren gegevens uiteraard gevalideerd.

Status Management

Om eventuele fouten te corrigeren, beschikt het systeem over een configureerbaar revisiemechanisme. Hierin wordt bijgehouden door wie, wanneer welke waarde is gewijzigd en wat de oude waarde was.

 
Voordelen CAESY_Process:
 • gebruiksvriendelijk en flexibel;
 • modulair opgebouwd, waardoor modules los aan te schaffen zijn;
 • eenvoudig gegevens uit tekeningen bijhouden en doorzoeken;
 • koppeling aan maintenance-systemen mogelijk;
 • project autorisatie door middel van passwords.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vul het contactformulier in of neem vrijblijvend contact op via sales@csh4u.nl of per telefoon via 0118-419911.